Đăng ký nhận báo giá

Quý khách điền Email và tên hãng muốn nhận báo giá. Chúng tôi sẽ gửi báo giá đến quý khách trong thời gian sớm nhất

3CE - Chiết Khấu Cao

Danh sách sản phẩm

Đặt hàngTên sản phẩmGiá sỉRateGiá lẻSố lượng trong 1 hộp
3CE BABY SKIN PUFF156.960 đ90 %174.400 đ20
3CE BACK TO BABY DAILY MOISTURE215.820 đ66 %327.000 đ20
3CE BACK TO BABY GLOW BEAM PINK287.760 đ66 %436.000 đ20
3CE BACK TO BABY GLOW BEAM WHITE287.760 đ66 %436.000 đ20
3CE BACK TO BABY MAKE UP BASE CREAM YELLOW258.984 đ66 %392.400 đ20
3CE BACK TO BABY MAKE UP BASE LAVENDER258.984 đ66 %392.400 đ20
3CE BACK TO BABY MAKE UP BASE MINT GREEN258.984 đ66 %392.400 đ20
3CE BACK TO BABY MAKE UP BASE SKY BLUE258.984 đ66 %392.400 đ20
3CE BACK TO BABY MASK215.820 đ66 %327.000 đ20
3CE BACK TO BABY MASK215.820 đ66 %327.000 đ20
3CE BACK TO BABY MASK215.820 đ66 %327.000 đ20
3CE BACK TO BABY PORE VELVET PRIMER215.820 đ66 %327.000 đ20
3CE BEBE COLOR LIP BALM 215.820 đ66 %327.000 đ20
3CE BEBE COLOR LIP BALM 215.820 đ66 %327.000 đ20
3CE BEBE COLOR LIP BALM 215.820 đ66 %327.000 đ20
3CE BEBE COLOR LIP BALM 215.820 đ66 %327.000 đ20
3CE BEBE COLOR LIP BALM 215.820 đ66 %327.000 đ20
3CE BEBE COLOR LIP BALM 215.820 đ66 %327.000 đ20
3CE BEBE COLOR LIP BALM 215.820 đ66 %327.000 đ20
3CE BLUSH CUSHION244.596 đ66 %370.600 đ20
3CE BLUSH CUSHION244.596 đ66 %370.600 đ20
3CE BLUSH CUSHION244.596 đ66 %370.600 đ20
3CE BLUSH CUSHION244.596 đ66 %370.600 đ20
3CE BLUSH CUSHION244.596 đ66 %370.600 đ20
3CE BLUSH CUSHION244.596 đ66 %370.600 đ20
3CE BLUSHED KIT546.744 đ66 %828.400 đ20
3CE CEDAR WOOD DAY CREAM460.416 đ66 %697.600 đ20
3CE CEDAR WOOD MOISTURIZING CREAM460.416 đ66 %697.600 đ20
3CE CHARM_#LIP255.060 đ90 %283.400 đ20
3CE CHARM_#LIPSTICK255.060 đ90 %283.400 đ20
3CE CHARM_#MIRROR255.060 đ90 %283.400 đ20
3CE DRAWING LIP PEN129.492 đ66 %196.200 đ20
3CE DRAWING LIP PEN129.492 đ66 %196.200 đ20
3CE DRAWING LIP PEN129.492 đ66 %196.200 đ20
3CE DRAWING LIP PEN129.492 đ66 %196.200 đ20
3CE DRAWING LIP PEN129.492 đ66 %196.200 đ20
3CE DRAWING LIP PEN129.492 đ66 %196.200 đ20
3CE DRAWING LIP PEN129.492 đ66 %196.200 đ20
3CE DRAWING LIP PEN129.492 đ66 %196.200 đ20
3CE DRAWING LIP PEN129.492 đ66 %196.200 đ20
3CE DRAWING LIP PEN129.492 đ66 %196.200 đ20
3CE DRAWING LIP PEN129.492 đ66 %196.200 đ20
3CE DRAWING LIP PEN129.492 đ66 %196.200 đ20
3CE DRAWING LIP PEN KIT1.222.980 đ66 %1.853.000 đ20
3CE DUO CONTOUR STICK330.924 đ66 %501.400 đ20
3CE DUO CONTOUR STICK330.924 đ66 %501.400 đ20
3CE DUO COVER CRAYON258.984 đ66 %392.400 đ20
3CE DUO COVER CRAYON258.984 đ66 %392.400 đ20
3CE DUO COVER CRAYON258.984 đ66 %392.400 đ20
3CE DUO COVER CRAYON258.984 đ66 %392.400 đ20
3CE EYE SHADOW PALETTE460.416 đ66 %697.600 đ20
3CE EYE SHADOW PALETTE460.416 đ66 %697.600 đ20
3CE EYE SHADOW PALETTE460.416 đ66 %697.600 đ20
3CE EYE SHADOW PALETTE460.416 đ66 %697.600 đ20
3CE EYE SWITCH215.820 đ66 %327.000 đ20
3CE EYE SWITCH215.820 đ66 %327.000 đ20
3CE EYE SWITCH215.820 đ66 %327.000 đ20
3CE FITTING CUSHION FOUNDATION561.132 đ66 %850.200 đ20
3CE FITTING CUSHION FOUNDATION561.132 đ66 %850.200 đ20
3CE GLOW JAM STICK244.596 đ66 %370.600 đ20
3CE GLOW JAM STICK244.596 đ66 %370.600 đ20
3CE GLOW JAM STICK244.596 đ66 %370.600 đ20
3CE GLOW JAM STICK244.596 đ66 %370.600 đ20
3CE GLOW JAM STICK244.596 đ66 %370.600 đ20
3CE GLOW JAM STICK244.596 đ66 %370.600 đ20
3CE GLOW JAM STICK244.596 đ66 %370.600 đ20
3CE GLOW JAM STICK244.596 đ66 %370.600 đ20
3CE GLOW JAM STICK244.596 đ66 %370.600 đ20
3CE GLOW JAM STICK244.596 đ66 %370.600 đ20
3CE HAIR LINE SHADOW402.864 đ66 %610.400 đ20
3CE HAIR LINE SHADOW402.864 đ66 %610.400 đ20
3CE HO BALM187.044 đ66 %283.400 đ20
3CE LIP COLOR #AIR BALLOON257.545 đ66 %390.220 đ20
3CE LIP COLOR #LOVE SICK257.545 đ66 %390.220 đ20
3CE LIP COLOR POUCH235.440 đ90 %261.600 đ20
3CE LIP GLOSS187.044 đ66 %283.400 đ20
3CE LIP GLOSS187.044 đ66 %283.400 đ20
3CE LIP GLOSS187.044 đ66 %283.400 đ20
3CE LIP GLOSS187.044 đ66 %283.400 đ20
3CE LIP GLOSS187.044 đ66 %283.400 đ20
3CE LIP GLOSS187.044 đ66 %283.400 đ20
3CE LIP GLOSS187.044 đ66 %283.400 đ20
3CE LIPSTICK RING235.440 đ90 %261.600 đ20
3CE LIQUID LIP COLOR244.596 đ66 %370.600 đ20
3CE LIQUID LIP COLOR244.596 đ66 %370.600 đ20
3CE LIQUID LIP COLOR244.596 đ66 %370.600 đ20
3CE LIQUID LIP COLOR244.596 đ66 %370.600 đ20
3CE LIQUID LIP COLOR244.596 đ66 %370.600 đ20
3CE LIQUID LIP COLOR244.596 đ66 %370.600 đ20
3CE LIQUID LIP COLOR244.596 đ66 %370.600 đ20
3CE LIQUID LIP COLOR244.596 đ66 %370.600 đ20
3CE LIQUID LIP COLOR244.596 đ66 %370.600 đ20
3CE LIQUID LIP COLOR244.596 đ66 %370.600 đ20
3CE LIQUID LIP COLOR244.596 đ66 %370.600 đ20
3CE LIQUID LIP COLOR244.596 đ66 %370.600 đ20
3CE LIQUID LIP COLOR244.596 đ66 %370.600 đ20
3CE LIQUID LIP COLOR244.596 đ66 %370.600 đ20
3CE LIQUID LIP COLOR244.596 đ66 %370.600 đ20
3CE LOGO RING235.440 đ90 %261.600 đ20
3CE LONG WEAR EYE CRAYON215.820 đ66 %327.000 đ20
3CE LONG WEAR EYE CRAYON215.820 đ66 %327.000 đ20
3CE LONG WEAR EYE CRAYON215.820 đ66 %327.000 đ20
3CE LONG WEAR EYE CRAYON215.820 đ66 %327.000 đ20
3CE LONG WEAR EYE CRAYON215.820 đ66 %327.000 đ20
3CE LONG WEAR EYE CRAYON215.820 đ66 %327.000 đ20
3CE LONG WEAR EYE CRAYON215.820 đ66 %327.000 đ20
3CE LONG WEAR EYE CRAYON215.820 đ66 %327.000 đ20
3CE LONGWEAR TATTO EYEBROW MARKER187.044 đ66 %283.400 đ20
3CE LONGWEAR TATTO EYEBROW MARKER187.044 đ66 %283.400 đ20
3CE MATTE FIT FOUNDATION 460.416 đ66 %697.600 đ20
3CE MATTE FIT FOUNDATION 460.416 đ66 %697.600 đ20
3CE MATTE LIP COLOR257.545 đ66 %390.220 đ20
3CE MATTE LIP COLOR257.545 đ66 %390.220 đ20
3CE MATTE LIP COLOR257.545 đ66 %390.220 đ20
3CE MATTE LIP COLOR257.545 đ66 %390.220 đ20
3CE MATTE LIP COLOR257.545 đ66 %390.220 đ20
3CE MATTE LIP COLOR257.545 đ66 %390.220 đ20
3CE MATTE LIP COLOR257.545 đ66 %390.220 đ20
3CE MINI HAND MIRROR137.340 đ90 %152.600 đ20
3CE MOOD RECIPE FACE BLUSH244.596 đ66 %370.600 đ20
3CE MOOD RECIPE FACE BLUSH244.596 đ66 %370.600 đ20
3CE MOOD RECIPE FACE BLUSH244.596 đ66 %370.600 đ20
3CE MOOD RECIPE GEL CRAYON EYE LINER #BONNIE215.820 đ66 %327.000 đ20
3CE MOOD RECIPE GEL CRAYON EYE LINER #HUG215.820 đ66 %327.000 đ20
3CE MOOD RECIPE LIP COLOR MINI KIT719.400 đ66 %1.090.000 đ20
3CE MOOD RECIPE LONG LASTING NAIL LACQUER71.940 đ66 %109.000 đ20
3CE MOOD RECIPE LONG LASTING NAIL LACQUER71.940 đ66 %109.000 đ20
3CE MOOD RECIPE LONG LASTING NAIL LACQUER71.940 đ66 %109.000 đ20
3CE MOOD RECIPE LONG LASTING NAIL LACQUER71.940 đ66 %109.000 đ20
3CE MOOD RECIPE LONG LASTING NAIL LACQUER71.940 đ66 %109.000 đ20
3CE MOOD RECIPE MATTE LIP COLOR257.545 đ66 %390.220 đ20
3CE MOOD RECIPE MATTE LIP COLOR257.545 đ66 %390.220 đ20
3CE MOOD RECIPE MATTE LIP COLOR257.545 đ66 %390.220 đ20
3CE MOOD RECIPE MATTE LIP COLOR257.545 đ66 %390.220 đ20
3CE MOOD RECIPE MATTE LIP COLOR257.545 đ66 %390.220 đ20
3CE MOOD RECIPE MATTE LIP COLOR #114257.545 đ66 %390.220 đ20
3CE MOOD RECIPE MATTE LIP COLOR #115257.545 đ66 %390.220 đ20
3CE MOOD RECIPE MATTE LIP COLOR #116257.545 đ66 %390.220 đ20
3CE MOOD RECIPE MATTE LIP COLOR #117257.545 đ66 %390.220 đ20
3CE MOOD RECIPE MATTE LIP COLOR #909257.545 đ66 %390.220 đ20
3CE MOOD RECIPE MULTI EYE COLOR PALETTE546.744 đ66 %828.400 đ20
3CE MOOD RECIPE MULTI EYE COLOR PALETTE546.744 đ66 %828.400 đ20
3CE MOOD RECIPE MULTI EYE COLOR PALETTE546.744 đ66 %828.400 đ20
3CE MOOD RECIPE SQUARE HAND MIRROR176.580 đ90 %196.200 đ20
3CE MOOD RECIPE TRIPLE SHADOW #DAINTY TASTY 302.148 đ66 %457.800 đ20
3CE MOOD RECIPE TRIPLE SHADOW #GOTTA DO302.148 đ66 %457.800 đ20
3CE MOOD RECIPE TRIPLE SHADOW #SWOON302.148 đ66 %457.800 đ20
3CE ONE COLOR SHADOW158.268 đ66 %239.800 đ20
3CE ONE COLOR SHADOW158.268 đ66 %239.800 đ20
3CE ONE COLOR SHADOW158.268 đ66 %239.800 đ20

Instagram

@osiristeam

Một số câu hỏi thường gặp

Tôi có thể nhập bao nhiêu sản phẩm & hãng trong 1 đơn hàng.

Số lượng sản phẩm và hãng trong một đơn hàng là không hạn chế.

Số lượng mỗi loại sản phẩm theo quy cách đóng gói và yêu cầu của hãng, vd 4 -8 chiếc/ hộp/ loại sản phẩm

Rate là gì?

Rate là tỉ lệ chiết khấu so với giá bán lẻ tại cửa hàng hoặc website của hãng. Rate được tính rất đơn giản tương tự như tỉ lệ chiết khấu. Nếu bạn được chiết khấu 32% còn nghĩa là Rate = 100% - 32% = 68%. Nếu sản phẩm có giá 100.000đ, rate của bạn là 68% thì giá sỉ Osiris sẽ cung cấp cho bạn đó là 100.000 x 68% = 68.000đ Khi giá trị đơn hàng càng lớn thì rate càng giảm.

Osiris có Bill tại store không?

100% hàng hoá tại Osiris được nhập trực tiếp từ nhà phân phối, đại lí chính hãng hoặc trực tiếp từ nhãn hàng. Chúng tôi có hoá đơn, chứng từ hoặc hợp đồng mua bán hợp pháp với các nhà phân phối này.

Trong trường hợp xảy ra tranh chấp cần truy nguyên nguồn gốc xuất xứ sản phẩm, Osiris sẵn sàng cung cấp các hoá đơn chứng từ này để làm bằng chứng đảm bảo chất lượng và nguồn gốc hàng hoá.

Khách hàng có được tặng Sample của Hãng không?

Các đơn hàng tại Osiris được tặng miễn phí sample từ hãng, Osiris không giữ lại sample sau đó bán lẻ-sỉ như các nhà phân phối khác.

Chi phí vận chuyển là gì?

Chi phí vận chuyển gồm 2 loại chi phí

-Vận chuyển từ nước ngoài về Việt Nam bao gồm thủ tục thông quan và đóng thuế nhập khẩu: do khách hàng chi trả.

-Vận chuyển nội địa từ trụ sở Osiris đến khách hàng: Miễn phí.

Giá trị 01 đơn hàng tối thiểu là bao nhiêu để có giá sỉ?

  • Để có được nhập hàng với giá sỉ quý khách hàng vui lòng đặt đơn hàng tối thiểu 20.000.000đ

Osiris có sẵn hàng để có thể kiểm tra và dùng thử không?

Osiris có hãng mẫu tại trụ sở công ty cho quý khách kiểm tra, tuy nhiên hàng hoá kinh doanh sẽ được nhập trực tiếp từ hãng, đại lí phân phối chính thức khi quý khách đặt hàng.

Tại sao phải đặt cọc 50%, có gì để đảm bảo?

Đơn hàng chỉ được xử lí sau khi quý khách tiến hành đặt cọc 50%. Quý khách có thể đến trụ sở Osiris để đặt cọc và nhận phiếu thu, ký hợp đồng mua bán để đảm bảo giao dịch là hợp pháp và hợp lệ.

Có những phương thức thanh toán nào?

Qúy Khách có thể thanh toán bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản.

Osiris có đảm bảo hàng hóa chính hãng 100% Authentic?

Osiris cam kết 100% hàng hóa là chính hãng, Osiris khuyến khích khách hàng kiểm tra kĩ hàng hóa khi nhận hàng. Osiris chỉ cung cấp hàng hóa Brand New, còn nguyên Seal - Tag còn hạn sử dụng dài hạn. Osiris có thể xuất trình hóa đơn,hợp đồng, chứng từ trong trường hợp cần truy nguyên nguồn gốc xuất sử. Nếu có bất kì 1 sản phẩm nào của Osiris là giả Osiris sẽ hoàn tiền toàn bộ lô hàng và chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Liên hệ trực tiếp